Лични данни

Декларация за поверителност

Под лични данни се разбира всякаква предоставена информация, чрез която се идентифицира физическо лице. Това е информацията, по която лицето може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-точно чрез ЕГН или на един или повече параметри от неговата физическа самоличност – умствена, икономическа, психологическа, социална или културна.

Данните, които предоставяте при поръчка на нашият сайт се използват само и единствено с цел обработка на заявката, която сте направили и нейното доставяне до желаното от Вас място.

„Биотрейд България“ ООД с ЕИК: 131498703 и адрес седалище: гр. София, ул. Въртопо 24 събира и обработва лични данни на потребителите в ролята си на Администратор на лични данни и е регистриран в комисията на защита на личните данни (ид. номер: 281653) от 01.07.2011.

Личните данни на всяко физическо лице ще бъдат съхранявани от базата данни на „Биотрейд България“ ООД в срок от 2 месеца.

С отказ от съгласие „Биотрейд България“ няма как да обработи Вашата поръчка, тъй като няма да разполагаме с Вашите данни, като адрес и име. Бихте могли да се сдобиeте с нашите продукти като посетите офиса ни или аптеките, в които се предлага нашaтa продуктова гама.

Бихме желали да Ви уведомим, че винаги може да направите заявка Вашите лични данни да бъдат заличени от нашата база , дори преди изтичането на двата месеца, които сме посочили.

Вариантите, чрез които можете да се откажете от съхранение на личните си данни са два:

  1. Попълване на формата за контанкт с нас, като в полето “съобщение *“ запишете, че желаете да се откажете от съхранението на Вашите лични данни;
  2. Писменна декларация (свободен текст), която да изпратите до офиса ни в град София, ул. Въртопо 24.

„Биотрейд България“ ООД гарантира сигурността на данните на всички клиенти и че те не се предоставят на трети страни освен в случаите, в които са необходими за доставка на закупен от Вас продукт или законо-упълномощените лица.

„Биотрейд България“ ООД няма да поиска информация по телефона или електронната Ви поща относно номера на Вашата кредитна/дебитна карта, данните от Вашата банкова сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане по телефона или имейла Ви трябва да бъде игнорирано.

Данните, които Вие може да предоставите са: име, презиме, адрес, имейл адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера) и финансови данни.

Декларацията за поверителност е част от Общите условия на този сайт и като такава тя трябва да бъде прилагана и тълкувана според законите на Република България.