Накратко

Доктор Николай Найденов е практикуващ дерматолог в Дерматологична клиника София. Специализирал е дерматохирургия и козметология в САЩ, Калифорния, а през 2002 е специализирал в Клиниката по дерматология и венерология към Медицински Университет в Цюрих, под ръководството на проф. Гюнтер Бург. През 2005 г. придобива образователна и научна степен доктор, защитавайки дисертация на тема фотодинамична терапия в дерматологията.Член е на Българския лекарски съюз, Българското Дерматологично дружество и Сдружението на частно практикуващите дерматовенеролози.