Каква е връзката между микробиома, витамин D и акнето?

Каква е връзката между микробиом, витамин D и акне?

Микробиомът по нашата кожа е съвкупността от над 1000 вида бактерии и микроорганизми, които живеят в пълна симбиоза с нас