Общи условия за ползване на интернет сайт www.acneout.bg

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Фирмата си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.acneout.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на покупко-продажба с този електронен магазин.

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Биотрейд България ООД е дружество със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. 20 април №11, ЕИК 131498703 и идентификационен номер по ДДС в България: BG131498703. Можете да се свържете с Биотрейд България ООД на адрес гр. София, ж.к Младост 1, ул. Въртопо №24, на телефон +359 2 868 55 72 или на и-мейл адрес office@biotrade.bg.

III. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. www.acneout.bg е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него продукти, от името на Биотрейд България ООД.
 2. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от Биотрейд България ООД.
 3. Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg има право да променя цените на предлаганите продукти по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.
 4. При липса на складова наличност от заявените продукти Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
 5. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 6. Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg на заявлението за покупка, попълнено правилно от Клиента в процеса на поръчка.
 7. Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.
 8. Биотрейд България ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес www.acneout.bg.
 9. Биотрейд България ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените в магазините, както и промяна в дизайна на продуктите.
 10. Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

IV. Права и задължения на страните

Биотрейд България ООД се задължава:

 1. Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 4 работни дни.
 2. Да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока.
 3. При намаления е възможно срокът за доставки да бъде удължен, но не повече от 2 работни седмици.

Клиентът се задължава:

 1. Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес.
 2. Да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки.
 3. Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 4. Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
 5. Акции с промоционален характер важат само за физически лица!
 6. Един клиент има право да закупи максимум 3 броя от един и същ продукт.
 7. Продуктите не могат да бъдат препродавани на трети лица!

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Биотрейд България ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 1. Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
 2. Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 3. При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. В този случай е необходимо да заяви желанието си, писмено (по мейл) или устно (по телефон), в срок не по-дълъг от 14 работни дни на адрес гр. София 1779, ж.к Младост 1, ул. Въртопо №24., тел/факс 02/8685572, office@biotrade.bg.

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 работни дни, без да дължи обезщетение или неустойка, без да заплаща каквито и да е разходи и без да посочва причина, да върне получените артикули на адрес гр. София 1779, ж.к Младост 1, ул. Въртопо №24.

Връщането се допуска при следните условия:

 1. Заявката за връщане на стоката е подадена писмено или по телефон на посочения от Биотрейд България ООД електронен адрес и телефон за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката.
 2. Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, придружена от оригиналните документи, издадени от Биотрейд България ООД – фактура и/или касов бон.
 3. Съгласно разпоредбите на ЗЗП, Биотрейд България ООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

Биотрейд България ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.

При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж.

V. Лични данни

Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Биотрейд България ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: office@biotrade.bg.

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

С извършването на регистрация чрез поръчка на продукт/и в www.acneout.bg, Клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че Клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщения.

VI. Разкриване на информацията

Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 1. Е получил изричното писмено съгласие на Клиента.
 2. Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
 3. Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

VII. Отговорност

Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Биотрейд България ООД чрез www.acneout.bg